› Woningen
  › Bedrijfsobjecten
  › Verkocht
   
  › Aankoop
  › Verkoop
  › Taxaties
  › Hypotheken
   
  › Vacatures
  › Contact
   

Bookmark and Share


Klopt de WOZ-waarde van uw woning wel?

Bezwaar maken of in beroep gaan tegen uw WOZ-beschikking?

Doe de gratis WOZ-waarde-check!

Staetenhof Makelaars & Taxateurs adviseert inzake uw WOZ-waardebeschikking en verricht desgewenst handelingen om de WOZ-waarde te verlagen.

Jaarlijks valt de beschikking met vastgestelde WOZ-waarde weer bij u in de brievenbus. Naar verwachting zal de oplettende consument in deze tijd waarin de huizenprijzen gemiddeld ruim zijn gedaald, kritischer naar de opgegeven WOZ-waarde van zijn of haar woning kijken.

Is de vastgestelde WOZ waarde (nog) wel correct? Dit is belangrijk aangezien deze WOZ-waarde in meerdere belastingaanslagen terugkomt. Zo is de WOZ-waarde de grondslag voor:

  • Gemeentelijke belastingen (onroerende-zaakbelasting)
  • Waterschapsbelastingen
  • Eigenwoningforfait
  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting
  • De vennootschapsbelasting (afschrijving tot 50% van de WOZ-waarde bij eigen gebruik)

Indien uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, betaalt u dus onnodig teveel.

Staetenhof Makelaars is een WOZ-actie gestart om belangstellenden te adviseren of hun WOZ-beschikking wel correct is. Wij beoordelen of uw WOZ-waarde te hoog is.

 

Let er op dat u niet te lang wacht met uw aanvraag. De reactietermijn is van belang: het bezwaarschrift dient binnen 6 weken na ontvangst van uw WOZ-beschikking bij uw gemeente te zijn ingediend. Dit kan echter ook een pro-forma bezwaarschrift zijn, waarna in een later stadium een nader onderbouwd bezwaarschrift volgt.

KLIK HIER VOOR DE GRATIS WOZ-WAARDE CHECK!

Michael van Hooff: ”Het loont zeker, vooral gezien de uitspraak van de Hoge Raad (oktober 2010) dat de WOZ-waarde voortaan exact moet worden vastgesteld, de moeite kritisch te blijven en goed te controleren of de WOZ-waarde wel klopt. Immers, de zogenaamde "Fierensmarge", dit is de marge waarbinnen een afwijkende WOZ-waarde toch geacht werd juist te zijn, is van de baan! Wij geven woningeigenaren geheel vrijblijvend een gratis oordeel over de afgegeven WOZ-waarde. De eigenaar kan daarna bezwaar maken. Maar let wel op de datum: U kunt bij de gemeente tot zes weken na dagtekening van uw WOZ-waarde bezwaar maken! Wij kunnen ter ondersteuning van uw bezwaarschrift een gedegen rapportage ter onderbouwing van het bezwaarschrift maken. Voor een volledig contra-taxatierapport (tegentaxatie WOZ), waarbij wij de waarde in het economisch verkeer per waardepeildatum (dus met terugwerkende kracht) vaststellen, zijn onze gecertificeerde register makelaars/taxateurs u graag van dienst".

Gebruik voor andere heffingen

De WOZ-waarde werkt door in andere heffingen. Zo wordt de WOZ-waarde gebruikt bij vaststelling van het eigenwoningforfait van de inkomstenbelasting, de heffing voor energiebelasting en de belasting op leidingwater. Ook de OZB, de heffing ‘omslag gebouwd’ en de heffingen rioolrecht zijn afgeleid van de WOZ-waarde. Zelfs bij de schenk- en erfbelasting wordt de WOZ-waarde gebruikt. En sinds vorig jaar krijgen huiseigenaren met een WOZ-waarde boven de 1,6 miljoen een hogere aanslag. Er geldt namelijk geen maximum meer voor het eigenwoningforfait. Kortom, een foutief ingeschatte WOZ-waarde kan verstrekkende gevolgen hebben en het is dan ook zeker de moeite waard om de waarde niet zo maar voor waar aan te nemen!

Problemen bij vergelijken van woningen

De kans is klein dat uw woning daadwerkelijk door een WOZ-taxateur van de gemeente wordt getaxeerd. Over het algemeen gaat de gemeente uit van een geautomatiseerde modelberekening, waarin bijvoorbeeld oppervlakte, buurtgegevens, bouwjaar en indeling worden verwerkt. Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van verkoopgegevens van vergelijkbare woningen van het Kadaster of van een bestaande taxatie van een woning uit de buurt die vergelijkbaar zou zijn qua ligging en indeling.

Michael van Hooff: ”Maar hoe is het mogelijk woningen op papier met elkaar te vergelijken zonder er binnen te zijn geweest? Hoe kies je een vergelijkbare woning? Een halfvrijstaande woning kan niet vergeleken worden met een vrijstaande bungalow met veel meer grond. Ook wordt te vaak geen rekening gehouden met bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, een verouderde keuken of badkamer of een nog niet verwijderde olietank in de tuin. Zaken die de waarde van een woning kunnen verminderen, maar niet worden meegenomen als er met een woning uit de buurt wordt vergeleken. Kortom, het gaat niet altijd goed met de waardevaststelling. Het gaat ook zeker niet altijd fout, maar kritisch zijn geeft meer zekerheid”.

Bezwaarmarge afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2005 is in de Wet WOZ een marge (de zogenaamde "Fierensmarge") bij bezwaar opgenomen, waarbinnen de waarde wordt geacht juist te zijn. Deze marge is echter door een uitspraak van de Hoge Raad van de baan: de WOZ-waarde moet voortaan nauwkeurig worden bepaald (zie onderstaand nieuwsbericht). Toepassing van de hierbovengenoemde bezwaarmarge, de zogenaamde "Fierensmarge" is dus verleden tijd. Hierdoor is bezwaar maken dus eerder mogelijk!

Wat te doen?

Allereerst kunt u volledig vrijblijvend het taxatierapport (taxatieverslag) bij de gemeente opvragen. De WOZ-waarde kan vergeleken worden met die van de buren. Maar het kan ook makkelijker en zekerder. Staetenhof Makelaars & Taxateurs kan u vrijblijvend adviseren. Wie kent nu beter de waarde van uw woning dan een gecertificeerde makelaar/taxateur van Staetenhof Makelaars & Taxateurs? Hij vertelt u graag of het de moeite loont om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. Staetenhof Makelaars & Taxateurs nodigt u uit om samen naar de WOZ-waarde van uw woning te kijken. Maar nogmaals: let wel op de datum! U kunt bij de gemeente tot zes weken na dagtekening van uw WOZ-waarde bezwaar maken. Bel voor meer informatie 072 511 41 41 of vul dit formulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

KLIK HIER VOOR DE GRATIS WOZ-WAARDE CHECK!

MEESTGESTELDE VRAGEN:

Zijn aan de dienstverlening van Staetenhof Makelaars kosten verbonden?
Het antwoord op deze vraag is "ja". Echter voor u als opdrachtgever verloopt onze dienstverlening veelal geheel "kostenneutraal" oftewel kostenloos! Hieronder leggen wij graag uit hoe dit kan.

Onze WOZ-waarde-check is sowieso geheel gratis en vrijblijvend. Op het moment dat u, na ons vrijblijvende advies, besluit de bezwaar- c.q. beroepsprocedure te gaan voeren, zijn daar (per geval afhankelijke) kosten aan verbonden (o.a. voor het opmaken van een taxatierapport).

Deze kosten worden echter, in het geval u na het bezwaar of beroep (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, door de gemeente in redelijkheid vergoed. Omdat wij een ruime praktijkervaring hebben met betrekking tot de waardering van onroerende zaken, zijn wij zijn in staat vooraf te beoordelen of de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Vanzelfsprekend maken wij pas namens u bezwaar, als wij op basis van ons deskundige oordeel overtuigd zijn van de slagingskans. Wanneer u na het indienen van een bezwaar of beroep (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, is de gemeente wettelijk verplicht de door u gemaakte kosten in redelijkheid te vergoeden. Door onze werkwijze dekt deze kostenvergoeding meestal de volledige kosten van onze dienstverlening.

Waarom zou ik de bezwaarprocedure uitbesteden en het niet zelf doen?
Staetenhof Makelaars & Taxateurs is deskundig op het gebied van de onroerend goed markt en de Wet WOZ. Wij stellen ter onderbouwing van uw bezwaar een taxatierapport van uw woning op, waarmee de kans van slagen vergroot wordt.

Voor welke onroerende zaken kan ik Staetenhof Makelaars inschakelen?

Wij kunnen bezwaar maken tegen alle WOZ-beschikkingen: woningen, MKB-bedrijfspanden, recreatiewoningen, garageboxen, (bouw)grond, etcetera.

Wanneer weet ik of het bezwaarschrift is gehonoreerd?
Indien uw bezwaarschrift tijdig is ingediend heeft de gemeente tot het einde van het jaar de tijd om tot een oordeel te komen. In de meeste gevallen wordt er binnen zes maanden een oordeel bekend gemaakt.


Kan ik mijn aangifte inkomstenbelasting al indienen?
Ja, voor de aangifte inkomstenbelasting is de WOZ-waarde van vorig jaar van toepassing. U dient bezwaar in tegen de WOZ-waarde van dit jaar.

Wat gebeurt er als het bezwaarschrift niet wordt gehonoreerd?
Als het bezwaarschrift niet gehonoreerd wordt, kunt u tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank.


Ik heb zelf bezwaar ingediend en dit bezwaar is door de gemeente afgewezen. Kan ik Staetenhof Makelaars alsnog inschakelen om verdere stappen te ondernemen?
Ja, wij kunnen alsnog de WOZ-waardecheck doen en een taxatierapport opmaken. Tevens kunnen wij namens u tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechtbank.

 

 

Terug >>