› Woningen
  › Bedrijfsobjecten
  › Verkocht
   
  › Aankoop
  › Verkoop
  › Taxaties
  › Hypotheken
   
  › Vacatures
  › Contact
   

HEEFT U EEN TAXATIERAPPORT VAN UW WONING NODIG? 

KLIK HIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE.

VRAAGT UW BANK OM EEN GEVALIDEERD TAXATIERAPPORT? KLIK OP DE ONDERSTAANDE LOGO'S OF KLIK HIER VOOR DE AANVRAAG.

      

 

Klopt de WOZ-waarde van uw woning wel?

Contra-taxatie nodig? Laat gratis uw WOZ-waarde checken!

Staetenhof Makelaars & Taxateurs taxeert zowel woningen als bedrijfsobjecten (zoals woonwerkobjecten, kantoren, winkels en bedrijfspanden).

Zoekt u een ervaren, deskundige taxateur? Bel ons! 072 511 41 41

Tot onze opdrachtgevers behoren overheden, notarissen, rechtbanken, banken, pensioenfondsen, woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen en geldverstrekkende instellingen, hypotheek- en assurantietussenpersonen en particulieren.

Wij verzorgen alle taxaties: aankooptaxatie (voordat u een woning aankoopt, te gebruiken voor de prijsonderhandelingen), waardebepaling of verkooptaxatie (wat is uw woning in de huidige marktomstandigheden waard en wat is de te verwachten verkoopopbrengst?), financieringstaxatie (voor bank en voor NHG), verbouwingstaxatie (waarden voor en na verbouwing en/of verbetering), taxatie ten behoeve van de vaststelling van de herbouwwaarde (van belang voor uw brandverzekering c.q. opstalverzekering), scheidingstaxatie (taxatie bij scheiding of relatiebreuk ten behoeve van de boedelscheiding en verdeling), taxatie i.v.m. erfbelasting, nalatenschap en successie (bij overlijden), hypotheektaxatie (taxatie voor de bank), contrataxatie (tegentaxatie in het kader van een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking c.q. tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde), etc. Natuurlijk kunt u ook voor een zogenaamde geveltaxatie of waardeverklaring (verkort taxatierapport) bij ons terecht.

In de gemeente Alkmaar is sinds 2009 mogelijk om erfpacht (recht van erfpacht of erfpachtrecht) om te zetten naar volle eigendom (verkoop bloot eigendom). Hier vindt u meer informatie van de gemeente Alkmaar. Dit heeft consequenties voor de waarde van uw woning en voor uw hypotheek. Is dit verstandig? Hoeveel wordt mijn woning meer waard? Staetenhof Makelaars & Taxateurs adviseert u en maakt desgevraagd een taxatierapport welke u tevens kunt gebruiken bij de hypotheekaanvraag.

 

Onze rapportages, welke wij in staat zijn snel en correct af te leveren, worden landelijk geaccepteerd door alle geldverstrekkers en het Nationale Hypotheek Garantie (NHG) waarborgfonds, omdat onze taxateurs als DNV Gecertificeerd Register Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken staan ingeschreven in het daartoe bestemde register (SCVM). Dit is een waarborg voor onze kwaliteit. De SCVM-geregistreerde makelaars en taxateurs zijn allemaal in bezit van het DNV-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Dit certificaat wordt afgegeven door Det Norske Veritas (DNV), Europees marktleider op het gebied van persoonscertificatie. Het SCVM-register wordt erkend door o.a. de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker NHG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Taxatierapporten worden door hypothecaire financiers erkend en het Register is openbaar. De SCVM-makelaar is dus herkenbaar en vindbaar voor zijn klanten.

De SCVM is een onafhankelijke Stichting en wordt als zodanig ook erkend door de Raad voor Accreditatie. Deze Raad heeft alle DNV-certificatieschema's voor de makelaar/taxateur geaccrediteerd, waarmee de hoogst mogelijke erkenning is afgegeven. Het DNV-certificatieschema is als ENIGE IN NEDERLAND geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Tevens zijn wij aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) en de Taxateurs Unie.

>> Klik hier voor de aanvraag van uw taxatie via het NWWI.

>> Klik hier voor de aanvraag van uw taxatie via de TaxateursUnie.

 

               

     

Wij beschikken over goed gekwalificeerde ervaren taxateurs en over de meest recente verkoopprijzen via archiefbestanden en uitwisselingsystemen en hebben een online-verbinding met het Kadaster. Deze zaken dragen bij tot een kwalitatief hoogstaand taxatierapport.

Na de opdrachtverstrekking nemen wij op korte termijn contact met u op voor het maken van een afspraak voor de opname van het te taxeren object. Direct na de opname (buurtonderzoek, bezoek en bezichtiging) van het pand gaat de taxateur op kantoor voor u aan de slag. Met gebruik van de modernste media gaat hij op onderzoek uit om zo de waarde van uw pand te bepalen. Image

Zo bestudeert hij recente verkopen van vergelijkbare woningen 

om zijn waarde te onderbouwen. Indien nodig verrichten wij nader publiekrechterlijk onderzoek, worden bestemmingsplannen geraadpleegd en wordt onder meer gekeken of er in de omgeving sprake is van bodemverontreiniging. Zo nodig wordt gebruikt gemaakt van aanvullende taxatiemethodieken.

Op basis van deze en andere zaken wordt de waarde vastgesteld. In de waarde wordt de aanwezigheid van locale voorzieningen zoals scholen, winkels e.d. bekeken en worden de onderhoudstoestand, ligging, kwaliteit en luxe van het pand vanzelfsprekend ook meegenomen. Klik hier voor enkele begrippen die verder een rol kunnen spelen bij een taxatie.

Normaal gesproken kunt u binnen 5 werkdagen na de opname beschikken over het officiële, door alle banken en geldverstrekkers erkende, taxatierapport.

Ons kantoor is gevestigd in Alkmaar (Oudorp) echter ons werkgebied omvat geheel Noord-Holland! Onder andere zijn wij actief en goed bekend in de volgende plaatsen en gemeenten: Alkmaar, Oudorp, Sint Pancras, Koedijk, Heerhugowaard, Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Oudkarspel, Obdam, Heiloo, Limmen, Castricum, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Bergen, Schoorl, Schoorldam, Warmenhuizen, Tuitjenhorn, Groet, Akersloot, Uitgeest, Schermer, Ursem, Hensbroek, Hoorn, Purmerend, Koggenland, De Rijp, etc, etc. Voor de NHG mogen wij taxeren binnen een straal van 20 kilometer rondom ons kantoor.

Bel voor meer informatie 072-511 41 41 of klik HIER voor het taxatie aanvraagformulier.

Met dank voor uw opdracht!